ผลิตภัณฑ์ กระท่อม บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 Line OA: @cmt49 Email: toebkk@hotmail.com

กระท่อม

กระท่อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ปานกลาง มีแก่นเป็นไม้เนื้อแข็ง สูง10 -15 เมตร อยู่ในตระกูล Mitragyna speciosa ใบคล้ายใบ กระดังงา มีชนิดก้านใบแดงและใบเขียว ดอกกลมโตขนาดเท่าผลพุทรา ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียว เรียงตัวเป็นคู่ตรงข้าม แผ่นใบขนาดกว้างประมาณ 5-10 ซม. ยาว ประมาณ 8-14 ซม. ดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเป็นช่อตุ้มกลมขนาด 3-5 ซม.

 

ขออนุญาตปลูก ผลิต นำเข้า จำหน่ายกระท่อม 

  • การขอใบอนุญาตปลูกกระท่อม
  • การขอใบอนุญาตขายกระท่อม
  • การขออนุญาตใบนำเข้ากระท่อม
  • การขออนุญาตผลิต-นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • ขออนุญาตขาย/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • การขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต-นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต-นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร