บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 ,Line : @cmt49 หรือ Email: cmtlaw49@gmail.com หรือที่ Email : toebkk@hotmail.com

 

 

สำนักงานยินดีให้บริการกับทุกท่านที่ต้องการจด อย. ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ปัจจุบันมีหลายท่านที่ต้องการจด อย.ทั้งเรื่องการผลิตอาหาร ต้องการจด อย.นำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขอ อย.เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทำอย่างไรบ้าง หรือยังมีความเข้าใจต่อระเบียบและขั้นตอนในการขอ อย. ยังไม่ชัดเจน อาจทำให้ท่านเสียเวลามากยิ่งขึ้น สำนักงานยินดีให้คำปรึกษา และบริการจดทะเบียน อย. ให้ท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอน พร้อมให้ท่านเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมั่งใจ

การขึ้นทะเบียนอาหารและยา มีกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมาย โดยต้องดำเนินการขอต่อกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

 

รับจด อย. เครื่องมือแพทย์ 

 • บริการขอใบอนุญาต(จดอย.เครื่องมือแพทย์)นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ผลิต เครื่องมือแพทย์ หรือขาย ส่งออกเครื่องมือแพทย์ 
 • ขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ทางวิทยุ  โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือและแผ่นพับ
 • ขออนุญาตนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ เพื่อใช้ในการผลิต จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 • ขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 • ขออนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ 
 • การจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์  ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ก่อนที่จะประกอบกิจการดังกล่าว

 

รับจด อย. ยา อย.ยาสัตว์

 • รับขออนุญาต(จดอย.ยา)ผลิตยาตัวอย่างเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ 
 • ขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ ยาแผนโบราณ ขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ ตำรับยาแบบ Transfer ขึ้นทะเบียนยาผลิตเพื่อการส่งออก
 • ต่ออายุใบอนุญาตยา ขออนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป
 • ขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ
 • ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ขอใบอนุญาตสถานที่ประกอบการยา

 

รับจด อย. อาหาร  / รับขอ อย. อาหารเสริม

 • รับจดทะเบียน(จดอย.อาหาร)ผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร รับขอ อย. อาหาร
 • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ต่ออายุใบอนุญาตอย.ผลิต นำเข้าอาหาร 
 • ขออนุญาตผลิตอาหาร ผลิตอาหารเสริม โฆษณาอาหาร โฆษณาเสริมอาหาร(โฆณษาอาหารเสริม) 
 • ขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
 • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเป็นการเฉพาะคราว
 • รับขอ อย เครื่องดื่ม ผลิตเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ เครื่องดื่มทุกชนิด
 • รับขึ้นทะเบียนอาหารและยาทุกชนิด จดสถานที่ผลิตอาหาร
 •  รับขอจดทะเบียนอาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ นำเข้าอาหารสัตว์

 

 รับจด อย. เครื่องสำอาง

 • รับจดแจ้ง อย. เครื่องสำอางผลิต นำเข้า ส่งออก
 • ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง รับจด อย. ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง (จดอย.เครื่องสำอาง)
 • ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม
 • การโฆษณาเครื่องสำอางในธุรกิจสปา และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
 • การจดแจ้งเครื่องสำอาง รับขอ อย. เครื่องสำอาง ทุกชนิด ทุกประเภท
 • รับทำไลน์เซน เปอร์ อินวอยซ์เพื่อนำเข้าสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ 

 

 รับจด อย. วัตถุอันตราย

 • ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จดอย.วัตถุอันตราย
 • ขอใบอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท
 • ขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า วัตถุอันตราย