ผลิตภัณฑ์ กัญชา บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 Line OA: @cmt49 Email: toebkk@hotmail.com

กัญชา

  • การขอใบอนุญาตปลูกกัญชา / กัญชง
  • การขอใบอนุญาตขายกัญชา / กัญชง
  • การขออนุญาตใบนำเข้าเมล็ดกัญชา / กัญชง
  • การขออนุญาตผลิต-นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • ขออนุญาตขาย/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • การขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต-นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต-นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร