ผลิตภัณฑ์ ยาสัตว์ บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 Line OA: @cmt49 Email: toebkk@hotmail.com

 

 

รับจด อย. ยาสัตว์

 

  •        รับขออนุญาต(จดอยยา)ผลิตยาตัวอย่างเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ
  •        ขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ ยาแผนโบราณ ขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ ตำรับยาแบบ Transfer ขึ้นทะเบียนยาผลิตเพื่อการส่งออก
  •        ต่ออายุใบอนุญาตยา ขออนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป
  •        ขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ
  •        ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ขอใบอนุญาตที่ประกอบการยา

 

 

การขึ้นทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ แบ่งออกเป็น

1. กรณียาเคมี : มีส่วนประกอบตัวยาสำคัญจากสารเคมี

     1.1. การขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ยกเว้นยาชีววัตถุสำหรับสัตว์)

     1.2. การขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ใหม่ (ยกเว้นยาชีววัตถุสำหรับสัตว์)

2. กรณียาชีววัตถุ: มีส่วนประกอบตัวยาสำคัญจากชีววัตถุ

     2.1. การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุสามัญสำหรับสัตว์

3. กรณียาสมุนไพร: มีส่วนประกอบจากสมุนไพร

     3.1. การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ (สำหรับสัตว์)

     3.2. การขึ้นทะเบียนตำรับยาพัฒนาจากสมุนไพร (สำหรับสัตว์)