โฆษณา บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 Line OA: @cmt49 Email: toebkk@hotmail.com

 

 

บริการด้านโฆษณา

  • บริการยื่นคำขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร
  • บริการยื่นคำขอใบอนุญาตโฆษณายา
  • บริการยื่นคำขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
  • บริการต่ออายุใบอนุญาตโฆษณา

 

สื่อโฆษณาที่ต้องขอใบอนุญาต มีอะไรบ้าง

  • สื่อโทรทัศน์ 
  • สื่อวิทยุ 
  • สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
  • สื่ออินเตอร์เน็ต 
  • รายการแนะนำสินค้า