ผลิตภัณฑ์ยา ความหมาย และ ประเภท บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 ,Line : @cmt49 หรือ Email: cmtlaw49@gmail.com หรือที่ Email : toebkk@hotmail.com

ความปลอดภัยในการใช้ยา

1.  ความหมายและประเภทของยา

ยาเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ยาสามารถช่วยในการป้องกันและรักษาโรคได้ ขณะเดียวกัน ยาก็มีอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการใช้ที่ถูกต้องดังคำกล่าวที่ว่า ยามีคุณอนันต์ แต่มีโทษมหันต์”

 

 

1.1  ความหมายของยา

ตามพระราชบัญญัติยา พุทธศักราช 2522 ได้ให้ความหมายว่า ยา” หมายถึง สารที่ใช้ในการวิเคราะห์ บำบัดรักษา ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งใช้บำรุง และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วย

 

1.2  ประเภทของยา

พระราชบัญญัติยาฉบับที่  3  พุทธศักราช 2522  ได้จำแนกประเภทของยาเป็น 5 ประเภท  คือ

 

1)  ยาแผนปัจจุบัน  หมายถึง ยาที่ใช้รักษาโรคแผนปัจจุบันทั้งในคนและสัตว์ เช่น ยาลดไข้ ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ เป็นต้น

 

2)  ยาแผนโบราณ  หมายถึง  ยาที่ใช้รักษาโรคแผนโบราณทั้งในคนและสัตว์ ยาชนิดนี้จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาแผนโบราณอย่างถูกต้อง เช่น ยามหานิลแท่งทอง ยาธาตุบรรจบ ยาเทพมงคล ยาเขียวหอม เป็นต้น

 

3)  ยาอันตราย  หมายถึง  ยาที่ต้องควบคุมการใช้เป็นพิเศษ เพราะหากใช้ยาประเภทนี้ไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เช่น ยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆ ยาจำพวกลดความดันเลือด ยาจำพวกแก้คลื่นเหียนอาเจียน เป็นต้น

 

4) ยาสามัญประจำบ้าน หมายถึง ยาทั้งที่เป็นแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาว่าเป็นยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาธาตุน้ำแดง ยาขับลม ยาเม็ดซัลฟากัวนิดีน ยาระบายแมกนีเซีย ดีเกลือ ยาเม็ดพาราเซตามอล เป็นต้น

 

5)  ยาสมุนไพร  หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ ซึ่งยังไม่ได้นำมาผสม หรือเปลี่ยนสภาพ เช่น ว่านหางจระเข้ กระเทียม มะขาม มะเกลือ นอแรด เขี้ยวเสือ ดีงูเหลือม ดีเกลือ สารส้ม จุนสี เป็นต้น

 

นอกจากยาทั้ง 5 ประเภทที่กล่าวมาแล้ว ยังมียาที่ใช้ภายนอก สำหรับใช้ภายนอก ยาใช้เฉพาะที่ สำหรับใช้เฉพาะที่กับผิวหนัง หู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ช่องคลอด หรือท่อปัสสาวะ และยาบรรจุเสร็จ คือยาแผนปัจจุบันที่ผลิตขึ้นเสร็จในรูปต่างๆ และมีฉลากครบถ้วนตามกฎหมาย ยาควบคุมพิเศษ เป็นยาที่มีอันตรายมาก ไม่ว่าผู้ใช้จะใช้ถูกวิธีหรือไม่ ดังนั้น การใช้ยากประเภทนี้จึงต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์ และแพทย์จะใช้ยาประเภทนี้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ยาชุด หมายถึง ยาที่ผู้ขายจัดรวมไว้เป็นชุดให้กับผู้ซื้อ สำหรับให้กินครั้งละ 1 ชุดรวมกันหมด โดยไม่แยกว่าเป็นยาชนิดใด ควรจะกินเวลาไหน โดยทั่วไปมักจะมียาตั้งแต่ 3 - 5 เม็ด หรืออาจมากกว่า และอาจจัดรวมยาชุดไว้ในซองพลาสติกเล็กๆ พิมพ์ฉลากบ่งบอกสรรพคุณไว้ด้วย