สาระน่ารู้ บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 Line OA: @cmt49 Email: toebkk@hotmail.com

 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องขอขึ้นทะเบียน อย.

องค์การอาหารและยาควบคุมรายการผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตหรือนำเข้าดังต่อไปนี้

  • ผลิตภัณฑ์ อาหาร
  • ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
  • ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง
  • ผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตราย
  • ผลิตภัณฑ์ ยา
  • ผลิตภัณฑ์ ยาเสพติด
  • ผลิตภัณฑ์ ยาสมุนไพร

 

ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย อย.

  • ผลิตภัณฑ์อาหาร แสดงเลขสารบบอาหาร  ตัวเลข13 หลักบนฉลาก
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพย์ แสดงเลขรับจดแจ้ง แจ้งรายการละเอียด ใบอนุญาต มีตัวเลข 12 หลัก
  • ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย แสดงตัวอักษร วอส. ตามด้วยเลขทะเบียนและปี พ.ศ.

 

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเครื่องหมาย อย.

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จะแสดงเลขที่รับจดแจ้ง โดยกำหนดให้ดเป็นเลข 10 หลัก

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนบางชนิด ต้องแสดงเลขที่ใบรับแจ้ง

ผลิตภัณฑ์ยา จะต้องแสดง เลขทะเบียนตำรับยา