ผลิตภัณฑ์ ยาแผนปัจจุบัน บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 Line OA: @cmt49 Email: toebkk@hotmail.com


รับจด อย. ยาแผนปัจจุบัน

  • รับขออนุญาต(จดอย.ยา)ผลิตยาตัวอย่างเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ 
  • ขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ ยาแผนโบราณ ขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ ตำรับยาแบบ Transfer ขึ้นทะเบียนยาผลิตเพื่อการส่งออก
  • ต่ออายุใบอนุญาตยา ขออนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป
  • ขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ
  • ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ขอใบอนุญาตสถานที่ประกอบการยา

 

 

 

 

เรื่องควรรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยา

          ผลิตภัณฑ์ยา คือ ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัยบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์ รวมทั้งเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ ที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะยาสำหรับมนุษย์ โดยผลิตภัณฑ์ยาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบัน หรือยาแผนโบราณจะไม่มีเครื่องหมาย อย. แสดงบนฉลาก แต่จะแสดงเลขที่รหัสใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือที่เรียกว่า “เลขทะเบียนตำรับยา” ตัวอย่างของเลขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน เช่น 1A 12/35, G 99/55 ฉลากยาและเอกสารกำกับยา จะต้องแสดงรายละเอียดดังนี้