ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง บริการด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด โทร :  086-558-9695 Line OA: @cmt49 Email: toebkk@hotmail.com

 

รับจด อย. เครื่องสำอาง 

 

  •        รับจดแจ้ง อย.เครื่องสำอางผลิต นำเข้า ส่งออก
  •        ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง รับจด อย. ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง (จดอย.เครื่องสำอาง)
  •        ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม
  •        การโฆษณาเครื่องสำอางในธุรกิจสปา และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
  •        การจดแจ้งเครื่องสำอาง รับขอ อย. เครื่องสำอาง ทุกชนิด ทุกประเถท
  •        รับทำไลน์เซน เปอร์ อินวอยซ์เพื่อนำเข้าสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

 

 

“อย.เครื่องสำอาง” หนึ่งในมาตรฐานสำคัญที่ทุกแบรนด์เครื่องสำอางควรมีและได้รับการรับรอง

ทำไมถึงต้องจดแจ้งอย.เครื่องสำอาง?

          ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 ได้ระบุว่า “ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสําอาง ต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสําอางต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งให้แล้ว จึงจะผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางนั้นได้” 

          จากข้อมูลข้างต้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง จำเป็นต้องยื่นคำขอจดแจ้ง อย.เครื่องสำอางกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนถึงจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของคุณเพื่อขายได้ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก 6 เดือน และปรับสูงสุด 50,000 บาท